Velkommen til wiki for Lørenskog videregående skole!

I menyen finner du sider om ulike temaer som er relevant for deg som er elev ved Lørenskog videregående skole. Det vil være tre hovedtemaer på wikien:
  • Digital kompetanse
    • Digitale ressurser og hjelpemidler elever har tilgang til på skolen og hjemme
  • Informasjonskompetanse
    • Hvordan søke, vurdere og bruke informasjon
  • Prosjekter biblioteket er involvert i
    • Ulike prosjekter elever jobber med ved skolen der biblioteket er involvert

Wikien er ikke ferdig utviklet per i dag og må anses å være et langtidsprosjekt.

Våren 2015 er wikien en del av en prosjektoppgave i videreutdanningen Skolebibliotekets rolle i elevens læringsarbeid. Det vil derfor være mange tomme sider som skal illustrere hvordan wikien skal bygges ut på sikt.

Gi gjerne tilbakemeldinger på e-post (siv.jorstad@lorenskog.vgs.no) eller It's learning som en melding til sivcjor.