Zotero.png

Zotero er et lite program som holder styr på alle kildene dine som du bruker i skole- og studiearbeid. Når du har lagt kildene dine inn i Zotero hjelper den deg med å sette dem korrekt inn i teksten du skriver og setter opp en korrekt litteraturliste til slutt. Noe må du gjøre selv, og mye gjør Zotero for deg.

Instruks for nedlasting og installering på PC: Laste ned Zotero på PC

Instruks for å lage en konto for synkronisering: Lage konto i Zotero

Instruks for å klargjøre Zotero med referansestilen APA6th:

Instruks for å få referanser og litteraturliste på norsk:

Zotero på Mailand vgs sin wiki: Informasjonskompetanse av Rysjedamene på Mailand