Her vil jeg lage videoer for bruk av utstyr på skolen som utskrift, kopi og skanning samt oppkobling til trådløst nett. Jeg henter inspirasjon fra Nesodden videregående skole.