Søkemotorer som skal vises frem pga ulik funksjonalitet. Jeg vil også skrive om og problematisere personalisering på nett og søkemotorer.
  • DuckDuckGo
  • Google
  • Kvasir
  • Sputtr
  • Yahoo
  • Personalisering på nett og søkemotorer