Her vil jeg vise frem NDLA og hvordan det kan brukes av elevene.