Leksikon er svært nyttig for å finne oversiktsartikler om ulike emner.


Store norske leksikon

Store norske leksikon ligger fritt ute på nett. Her finner du også Store medisinske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon.

Hvordan bruke?

Her vil jeg lage instruksjoner for å bruke snl.no

Wikipedia

Wikipedia er et wiki-basert leksikon. Det spesielle med Wikipedia er at «hvem som helst når som helst kan redigere en hvilken som helst artikkel».

Hvordan bruke?

Her vil jeg skrive og vise hvordan elevene kan bruke Wikipedia på beste måte i et kildekritisk lys, og vise at Wikipedia er et flott redskap dersom det brukes riktig.

Britannica Online

Britannica er en betalingstjeneste som må logges inn i . Her vi jeg legge instrukser for dette.

Hvordan bruke?

Her vil jeg lage instruksjoner for å bruke Britannica og se om de har noen videoer jeg kan lenke til.