Lage konto i Zotero

For å kunne ta med deg alle kildene dine og synkronisere mellom flere enheter samt sikre deg med en back-up må du lage en konto i Zotero og koble denne til Zotero på din pc..

Registrering på zoreto.org

1. Gå inn på nettsiden zotero.org
2. Klikk på "Register".
Zotero_registrer_1.png

3. Fyll ut informasjonen det spørres etter. Lag et brukernavn du husker (FEIDE-brukernavnet ditt er unikt og mest sannsynlig ikke i bruk av noen andre) og et passord du husker.
Zotero_registrer_2.png

4. Sjekk e-posten din. Klikk på lenken for å bekrefte e-postadressen.
Zotero_registrer_4.png

5. Dersom du IKKE har fått e-post ber du om en ny e-post.
Zotero_registrer_3.png
Dersom du ikke mottar noe må du sjekke mappen for spam/nettsøppel.

6. Nå er du ferdig registrert.
Zotero_registrer_5.png

Koble sammen konto til Zotero for synkronisering

1. Åpne Zotero standalone
2. Klikk på Tools og velg Preferences.
Zotero registrer 6.png

3. Fyll ut brukernavn og passord. Klikk på OK.
Zotero_registrer_7.png

Nå er kontoen og programmet koblet sammen og vil synkronisere.