Hva er kildekritikk?

Kildekritikk er kunnskapen om hvordan du vurderer ulike kilder. Kan du stole på informasjonen du har funnet?

Hvorfor skal vi vurdere kilder?

Alle kilder du henter informasjon fra bør du vurdere slik at du kan være sikker på at påstander du kommer med stemmer og for å unngå å bli lurt. Dette gjelder både mens du jobber med skolearbeid og på fritiden.

Vurdering av kilder

TONE er et verktøy for å vurdere kilder. Det tar for seg

 • Troverdighet
 • Objektivitet
 • Nøytralitet
 • Egnethet

Troverdighet
 • hva vet jeg om forfatterens kvalifikasjoner? (utdanning, stilling, er personen anerkjent?)
 • hvor er informasjonen skrevet? hvem eier nettstedet?
 • er det mange skrivefeil? passer tonen i språket til temaet det skrives om?

Objektivitet
 • er kilden objektiv, partisk, balansert, ensidig?
 • forsøker forfatteren å overbevise meg om noe?
 • er det reklame eller er kilden sponset?
 • hvorfor er informasjonen skrevet?
 • er informasjonen knyttet til en organisasjon eller interesseforening?
 • finnes det interessekonflikter her?

Nøyaktighet
 • er kilden oppdatert?
 • finnes det støtte i andre kilder? kan informasjonen bekreftes i andre kilder?
 • er kilden basert på fakta eller meninger?

Egnethet
 • passer dette meg og mitt bruk?
 • forstår jeg de fleste ord og uttrykk i teksten?
 • dekker kilden emneområdet mitt?
 • hvem er informasjonen skrevet for?

Flere spørsmål det kan være lurt å finne svar på:
 • hvilke andre kilder kan bekrefte informasjonen? er disse kildene troverdige?
 • er teksten skrevet for å overbevise, selge noe, harselere osv?
 • er layouten profesjonell?
 • fikk jeg svar på det jeg lette etter?

Nettsider som kan hjelpe deg med kildekritikken