Hva er informasjonskompetanse?

Her vil jeg skrive noe om hva informasjonskompetanse er.

Jeg vil sette dette opp med liknende informasjon som finnes på wikien til Mailand videregående skole, men muligens ikke samme layout.

Kildekritikk

Hva er kildekritikk?