Bakgrunn for wikien

Wikien er utviklet i forbindelse med studiet "Skolebibliotekets rolle for elevenes læringsarbeid" ved Nyweb og Universitetet i Stavanger. En stor del av studiet er en prosjektoppgave hvor det inngår i oppgaven å lage en wiki til bruk på skolen.

Tanken bak wikien

Først og fremst skal wikien ta for seg informasjonskompetanse med temaer som kildekritikk, kildebruk og søk på nett ved bruk av Google og databaser som elevene har tilgang til. Dette finnes det flere wikier og nettsider som tar for seg, det som gjør denne wikien til et godt verktøy for elevene ved Lørenskog videregående skole min er egne sider for prosjekter elevene jobber med gjennom året. Her finner elevene finne relevant informasjon og gode eksempler rettet direkte mot sitt prosjekt.

Vi som skriver her:

Siv Christine Bjørang Jørstad
bibliotekar
siv.jorstad@lorenskog.vgs.no