Dette skoleåret bruker Akershus fylkeskommune den digitale ordboken Ordnett Pluss. Vi bruker også bokmålsordboka og nynorskordboka på nett. Her vil elevene finne informasjon om nedlasting og bruk.