Her vil elevene finne hjelp til å laste ned og bruke lese- og skrivestøtteprogrammene CD-ORD for pc og IntoWords for Mac, iPad og Chrome.

CD-ORD logo.jpg
CD-ORD er et verktøy på pc som hjelper deg med å lese og skrive – fordi du har dysleksi, har vansker med å lese eller skrive, har bruk for støtte i undervisningen eller vil forbedre din skriving på bokmål, nynorsk eller engelsk.

IntoWords logo.jpg
IntoWords hjelper deg med å lese og skrive på iPad, Mac eller web. Programmet leser opp teksten for deg på bokmål, nynorsk eller engelsk og gir deg skrivehjelp i form av relevante ordforslag.

Nedlasting og installasjon

Begge programmene lastes ned fra MV-Nordic. Det bør beregnes ca. 90 minutter til nedlasting og full installasjon av CD-ORD over trådløst nett. IntoWords tar betydelig kortere tid.

Beskrivelse av nedlasting og installasjon av CD-ORD finner du her.

Beskrivelse av nedlasting og installasjon av IntoWords på Mac finner du her.

Bruk av programmene

MV-Nordic har gode videoveiledninger i bruk av CD-ORD. De har også en grei brukerveiledning til IntoWords for Mac.

Ta kontakt med Siv Jørstad på biblioteket eller Martin Frank om du lurer på noe rundt bruken av CD-ORD og IntoWords.